Awards and Reviews
  • 3rd price at the International Gustav Mahler Composers competition Wien.  2010
  • Price of chief-conductor Mr. Jirí Bèlohlávek at the Czech Philharmonic composers competition. 2014
.......Snad nejemotivnèji z celého včera na mne zapúsobil koncertní melodram pro mužský hlas, bicí harfu a klavír od Davida Lukáše s názvem Noční tma podle sbírky Stín mé lásky Gulliama Apollinaira. Priznám se, že jsem mèl při poslechu této hudby pocit, že onu nádhernou Apollinairovu báseñ ani nelze hudebnè lépe vyjádrit – v témèr minimalizovaném ztvárnèní bylo vše na „svém místè“, zvlášt kouzelnè púsobily napríklad terciové nebo unisonové shluky klavíru a bicího nástroje. Zvláštní zmínku si zde zaslouží i vzácnè citlivý prednes recitátora Michala Pavlíčka a instrumentalistú Michala Pašajeva, Hedviky Mousa Bacha a Miroslava Sekery....... Hudební rozhledy 01/2016 Autor: Miloš Pokora
....... I was most impressed by the concert melodrama for a male voice, a percussion harp and a piano by David Lukas, called Night Night by the Shadow of My Love by Gulliam Apollinaire. I admit that I had the feeling that this wonderful Apollinaire poem could not even be better expressed in musical terms - in almost minimized rendering everything was "in its place", especially magic or unisonous piano and percussion instruments. Special mention is also worth mentioning of the rarely sensitive recipe of Michal Pavlíček and the instrumentalists Michal Pašajev, Hedvika Mousa Bacha and Miroslav Sekera .......
Hudební rozhledy 01/2016 Author: Miloš Pokora